ระดับของความหอมของน้ำหอม

ข้อมูลการติดต่อ
วันที่ 20 Mar, 2019 | ผู้ชม: 1467 | ID: #38723

ระดับของความหอมของน้ำหอม

ระดับของความหอมของน้ำหอม แบ่งออกได้ด้วยกลิ่น 3 ระดับ คือ                                                                                                                                                                 - Top Note (กลิ่นแรก) คือกลิ่นที่เชิญชวนให้สูดดมน้ำหอมเสมือนเป็นการแนะนำกลิ่นหอมครั้งแรก  เมื่อใส่น้ำหอมในช่วงแรก คุณจะได้กลิ่นในระดับที่นักปรุงน้ำหอมปรุง ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นแนวกลิ่นสดชื่อนแบบส้ม  มะนาว  หรือกลิ่นหอมสดชื่นของดอกไม้ ที่สร้างความประทับใจตั้งแต่แรกเริ่ม ภายหลังการแตะน้ำหอมที่ผิว  กลิ่นแรกนี้จะอยู่ได้ประมณ 20 นาที  จากนั้นจะพัฒนาเข้าสู้ระยะไปที่เรียกว่า "Middle Note"                                                                                                                                                                                                      - Middle Note (กลิ่นกลาง) คือกลิ่นของน้ำหอมที่เกิดการกระจายกลิ่นอย่างเต็มที่ของน้ำหอมจะมีกลิ่นคงอยู่นานที่สุดเป็นบุคลิกที่แท้จริงของน้ำหอม ซึ่งเป็นหัวใจของน้ำหอม  ส่วนผสมจะคัดสรรเป็นพิเศษเพื่อให้โดดเด่น  แตกต่างกัน  เป็นกลิ่นที่บ่งบอกบุคลิกของน้ำหอมอย่างชัดเจน  โดยส่วนใหญ่จะเป็นกลิ่นไม้หอม เช่น วานิลลา และดอกไม้ที่หายากและมีราคาค่อนข้างสูง  กลิ่นในระดับนี้จะคงความหอมติดผิวกายได้นาน 2-4 ชั่วโมง และก่อนจะเข้าสู่กลิ่นสุดท้ายคือ "Base Note"                                                                                                          - Base Note (กลิ่นพื้นฐาน) เป็นกลิ่นที่ติดผิวกายได้นานที่สุดผสมผสานเข้ากับกลิ่นกายเป็นบุคลิกของผู้ใช้ โดยปกติกลิ่นในระดับพิ้นฐานนี้จะแสดงกลิ่นในช่วง 4-6 ชั่วโมงต่อมาและจะค่อยๆ จางหายไปในที่สุด โดยทั่วไปกลิ่นพื้นฐานมักจะเป็นกลิ่นแนวมัสก์หรืออำพัน